Diensten> Onderwijsinnovatie

Je hebt als schoolleider een droom. Vermenigvuldig die met het potentieel van je team. Kader dit in met een deadline en randvoorwaarden zoals inspectie-eisen en je hebt jouw doel.

Meestal zit er ruimte tussen dit doel en de huidige situatie. Die ruimte is je innovatiedoelstelling. In een analysegesprek onderzoek ik met jou deze innovatiedoelstelling.

Het waarderingskader van de onderwijsinspectie biedt waardevolle handreikingen voor schoolleiders die van good to great willen. 

De kernvraag voor goed onderwijs: ‘Leren de studenten genoeg, krijgen ze goed les en zijn ze veilig?’

De onderwijsinspectie houdt hierop toezicht aan de hand van zes kwaliteitsgebieden:

 • het onderwijsproces
 • de examinering en diplomering
 • het schoolklimaat
 • de onderwijsresultaten
 • de kwaliteitszorg en ambitie en
 • het financieel beheer

Is dit allemaal op orde dan beoordeelt de inspecteur dit als een goede mbo school.

Wat is het verschil tussen een goede en een excellente mbo school? De mindset van het bestuur of de schoolleiding maakt een groot, zo niet het grootste,  verschil:

 • het enthousiast uitdragen van de onderwijskundige visie
 • opvallend, inspirerend voorbeeldgedrag
 • hoge waardering van aandacht voor de student en elkaar
 • sterk in het opbouwen van een verbetercultuur en growth mindset, en
 • een hoog ontwikkeld leer- en reflectievermogen

Onderwijskundig leiderschap dus. Een mbo school met een dergelijke leiding is op weg om een excellente school te worden; met een hoge output aan geslaagde jong-volwassenen, persoonlijk, maatschappelijk en op de arbeidsmarkt.

Onderwijsinnovatie op weg naar een excellente school: Wat werkt?

 • 1 klus tegelijk.  Bepaal de doelstelling voor de komende 12 maanden: wat moet er dan operationeel zijn?
 • 1 laag tegelijk. Bepaal op wie of wat de innovatie betrekking heeft: het bestuur, de dagelijkse leiding (directeuren, teamleiders), onderwijsteam(s), examencie, enz.
 • Visualiseer het doel. Maak met de direct betrokkenen een tekening van het doel; overweeg om een professionele veranderkundige tekenaar hierbij te vragen. Een duidelijke visual die klopt is het halve werk.
 • Werk ritueel en ambachtelijk. Elke werkfase verdient aandacht met passende, eigentijdse rituelen: start, afronding, een belangrijke beslissing, het ‘live gaan’, enz.  En werk ambachtelijk: zorg dat het team met toewijding en met de nodige rust kan werken aan de deeltaken; benut een ieders talenten. Wees royaal met complimenten. Organiseer review meetings met stakeholders op deeltaakniveau. Dit komt de kwaliteit en de betrokkenheid van de (toekomstige) gebruikers ten goede.
 • Heb aandacht voor loslaten en omarmenJe kan niet vernieuwen zonder los te laten. Waar heb je afscheid van te nemen? Doe dat met een ritueel en betrek de juiste mensen daarbij. Iets gaan omarmen is meestal een daad van moed en kwetsbaarheid; benoem het. En geef het een prominente plek (ook in de visual).
 • Maak gebruik van een onderwijskundig atelier. Richt een ruimte in als werkplaats en gebruik dit – zo mogelijk – alleen voor het werken aan de onderwijsinnovatie. Dit kan de mindset van de bouwers helpen. Hang de visual aan de muur. En een planning met voortgang. Zorg dat alles dat nodig is, in de ruimte of vlakbij aanwezig is.

Dit is in grote lijnen hoe ik schoolleiders begeleid in onderwijsinnovaties. Spreekt het je aan?
Vraag nu een analysegesprek aan. 

WhatsApp chat