Diensten>Teamscholing

teamtraining

Een teamscholing van een of twee dagdelen is heel geschikt voor het werken aan een concreet doel waar al voldoende draagvlak voor bestaat. De teamscholing bestaat onder andere uit het visualiseren van het doel, het committeren aan dit doel door de hele groep, het technisch uitwerken en het oefenen. Dit gebeurt bij voorkeur op een lege vloer zodat er voldoende ruimte is om van verschillende werkvormen gebruik te maken.

Voorbeeld doelen voor een teamscholing:

  • Klassenmanagement
  • Gebruik van feedback in de lessen
  • Blended learning – o.a. online en live lesgeven
  • Zelfbeoordeling door de studenten
  • Effectief gebruik van groepsdynamica in de klassen
  • Differentiatie van teamtaken
  • Inrichting van werkteams
  • Training van de examencommissie
  • Training geweldloze communicatie
  • Van elkaar leren door lesbezoek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WhatsApp chat